Cykliczne spotkania uczniów
Technikum nr 1-technik spedytor

z Przedstawicielami

Firmy Arcese Polska Sp. z o.o.

Tematy spotkań:

,,Opłaty za korzystanie z dróg w Europie”,

,,CMR – międzynarodowy list przewozowy”

,,Metody płatności za korzystanie
z infrastruktury transportowej”

,,Transics”

Arcese Group jest zaawansowanym operatorem logistycznym oferującym wysoko zintegrowane
i dostosowane do potrzeb usługi, obejmujące cały łańcuch dostaw: transport drogowy i kolejowy, spedycja morska i powietrzna, magazynowanie, dokumenty logistyczne oraz rozwiązania e-commerce.

Grupa może liczyć na solidną sieć i partnerów na całym świecie. Ponad 2 500 pracowników, nowoczesna flota
i ponad 350 000 m2 magazynów, sprawiają że
grupa Arcese jest wiodącym prywatnym operatorem logistycznym we Włoszech
i w Europie.