10 czerwca 2017 r. wspólnie z Muzeum Miejskim "Sztygarka", wzięliśmy udział w organizacji Industriady.
Dla odwiedzających naszą szkołę przygotowaliśmy punkty-stanowiska, na których prezentowaliśmy nasze zawody.
Goście otrzymali specjalne ulotki, na których zbierali pieczątki na każdym stanowisku.
Na koniec można było wykonać sobie pamiątkową plakietkę lub magnes z Industriady.
Ponadto przygotowaliśmy pokaz pierwszej pomocy, konkurencje sprawnościowe związane z nauczanymi zawodami, pokazy diagnostyki samochodowej, a Szkolny Klub Łączności prowadził łączność na falach radiowych z radioamatorami z całego świata.