1 marca - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto państwowe ustanowione 3 lutego 2011 roku i poświęcone pamięci żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy mając świadomość, że okupacja niemiecka zastąpiona została radziecką, stanęli w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego walcząc o prawo do życia w wolnej i suwerennej ojczyźnie. Żołnierze Wyklęci, zwani także Żołnierze Niezłomni, tworząc powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne, stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR.

Ostatni żołnierz niepodległościowego podziemia Józef Franczak zginął w obławie na lubelszczyźnie 18 lat po wojnie, 21 października 1963 roku. Do najbardziej znanych należeli : Zygmunt Szendzielarz – „Łupaszka”, Józef Kuraś – „Ogień”, Hieronim Dekutowski – „Zapora” , Henryk Flame – „Bartek”, Danuta Siedzikówna – „Inka” i rotmistrz Witold Pilecki.

W ostatnich latach rośnie zainteresowanie i chęć upamiętnienia tych prawdziwych polskich bohaterów, co przejawia się w organizowaniu uroczystych obchodów Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Marsze patriotyczne, wystawy, projekcje filmów, koncerty muzyczne sprawiają, że Ci, których komunistyczna propaganda przez wiele lat skazywała na zapomnienie i niebyt i „wyklęła” z naszej pamięci narodowej powracają, przypominając nam o tych wartościach i postawach, dzięki którym nasza ojczyzna przetrwała najtrudniejsze chwile dziejowe. Winniśmy im pamięć. Nic tak bardziej nie uszlachetnia danego narodu jak cześć i pamięć o własnych bohaterach. Jest to fundamentem zdrowego, patriotycznie nastawionego społeczeństwa. Najtrafniej tę kwestię ujął Marszałek Polski Józef Piłsudski: „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.”.

W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w naszej szkole odbyła się prelekcja poświęcona tematowi i projekcja filmu „Inka 1946”. Po zakończonej emisji filmu w wielkim skupieniu i zadumie wszyscy zgromadzeni uczcili minutą ciszy pamięć Żołnierzy Wyklętych.

Wyeksponowana w korytarzu szkolnym wystawa przygotowana przez młodzież naszej szkoły, prezentująca portrety bohaterów niezłomnych wraz z ich tragicznymi życiorysami pozwala na refleksje i chwile zadumy. Cześć i chwała bohaterom !!!