Od 29 września 2017 roku w Auli im. Stanisława Kordosa jest wystawa Komisji Edukacji Narodowej.