9 listopada 2018r. o godz. 11.11 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w biciu rekordu Dla Niepodległej
w jednoczesnym śpiewaniu hymnu państwowego.
Wspólny śpiew poprzedzony został krótką prelekcją nt. Bogurodzicy jako
pierwszemu hymnowi narodowemu oraz prezentacją multimedialną dotyczącą historii
Mazurka Dąbrowskiego. Po odśpiewaniu hymnu młodzież miała możliwość obejrzenia filmu fabularnego,
ukazującego jeden z epizodów czasów niewoli pt. "Wizja lokalna 1901". .