16.09.2018 r. poczet sztandarowy naszej szkoły wraz z opiekunami wziął udział
w uroczystej mszy świętej w Bazylice NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej
w intencji Ojczyzny i pomordowanych policjantów z Zagłębia Dąbrowskiego
w Miednoje, Ostaszkowie i Katyniu.
Po mszy odbył się przemarsz na Plac Wolności przy PKZ,
gdzie m.in. odczytano apel poległych przy obecności Kompanii Honorowej Policji
i Orkiestry Policyjnej, oraz złożono kwiaty.
W uroczystościach, obok przedstawicieli władz miasta, parlamentarzystów,
Policji oraz zaproszonych gości, brała udział młodzież
z dąbrowskich szkół z pocztami sztandarowymi.