Jak co roku, nasza szkoła wzięła udział w Narodowym czytaniu. Spośród zaproponowanych przez Parę Prezydencką
tekstów do wspólnego czytania wybrana została nowela Elizy Orzeszkowej "Dobra pani".
Młodzież wraz z Dyrekcją, nauczycielami i pracownikami szkoły zebrała się w auli szkolnej,
gdzie wysłuchała czytanego przez przedstawicieli grona pedagogicznego tekstu.