W roku szkolnym 2019/20 podjęliśmy się uczestnictwa w programie "Oby Młodzież". Program jest przeznaczony dla szkół branżowych.
Zespół miał możliwość wyboru jednej z czterech ścieżek. My wybraliśmy ścieżkę "Klimat to temat".
Ścieżka Klimat to temat ma na celu przybliżenie konsekwencji zmiany klimatu na świecie i w naszym najbliższym otoczeniu
oraz możliwości osobistego wpływu na ich ograniczenie lub łagodzenie w perspektywie lokalnej i globalnej.
Wszyscy możemy działać rzecz pozytywnych zmian globalnych!