W dniach 25-31 października uczniowie naszej szkoły w ramach ogólnopolskiej akcji "Szkoła pamięta"
odwiedzili dąbrowskie cmentarze i miejsca pamięci, gdzie zapalili znicze na grobach zmarłych dyrektorów szkoły,
ludzi zasłużonych dla miasta, a także bohaterów walczących o wolność i niepodległość w powstaniach i obu wojnach światowych.
Młodzież pamiętała również o zmarłych pracownikach szkoły, upamiętniając ich specjalnie przygotowaną tablicą pamiątkową
i zapalnym co dzień zniczem.