W dniach 15-22 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień Tolerancji.
Z tej okazji młodzież wraz z opiekunem przygotowała gazetkę okolicznościową,
porozwieszała na ścianach szkolnych korytarzy hasła odnoszące się do "bycia tolerancyjnym",
a wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia poświęcone temu tematowi.