basen wakacje

Zapraszamy na basen do naszego ośrodka sportowego w roku szkolnym 2017/2018


Poniedziałek - piątek
7.00 - 16.00 godziny szkolne
16.00 - 20.00 godziny zarezerwowane dla szkół plywania
20.00- 21.00 godziny ogólnodostępne

Sobota
7.00- 9.00 godziny ogólnodostępne
9.00- 13.00 rezerwacja
13.00 - 18.00 godziny ogólnodostępne

Niedziela
7.00- 8.00 godziny ogólnodostępne 3 tory
8.00- 9.00 zapraszamy nauczycieli i pracowników Sztygarki
9.00- 11.00 rezerwacja
11.00 - 15.00 godziny ogólnodostępne

Bilety ulgowe: 5 PLN
Bilety normalne: 7 PLN

W sprawie rezerwacji torów informacji udziela administrator obiektu

CZAS PRZEBYWANIA W WODZIE 50 MINUT

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH "SZTYGARKA" sporządzony 06.07.2018r.
PUNKT POBORU NIECKA SYSTEM CYRKULACJI NATRYSKI
DATA BADANIA 02.07.2018 18.06.2018 21.05.2018
"BADANIE FIZYKOCHEMICZNE I MIKROBIOLOGICZNE"
"PARAMETRY ODBIEGAJĄCE OD NORMY" W NORMIE W NORMIE W NORMIE
PODEJMOWANE DZIAŁANIA - - -


Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał zbiorczą roczną ocenę wody na pływalni przy ZSZ ,,Sztygarka" załącznik w PDF

"BADANIA JAKOŚCI WODY WYKONYWANE PRZEZ LABOLATORIUM CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. W LĘDZINACH Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. W sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach./Dz.U. z 2015r., poz 2016/"

Telefon do Ośrodka Sportowego"Sztygarka"

32 262 36 93