HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2017/2018

Imię i nazwiskoPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
mgr Marzena Czech
pedagog szkolny
8.00 - 13.0013.30 - 17.00,
17.00-18.00 po wcześniejszym
ustaleniu telefonicznym.
8.30 - 13.009.30 - 13.308.30 - 13.30
mgr Andrzej Wojciechowski
pedagog szkolny
14.00 - 17.00,
17.00-18.00 po wcześniejszym
ustaleniu telefonicznym.
8.00 - 10.008.00 - 10.008.00 - 10.0013.00 - 15.00
mgr Katarzyna Skóra
psycholog szkolny
8.00 - 13.008.00 - 13.0013.00 - 17.00,
17.00-18.00 po wcześniejszym
ustaleniu telefonicznym.
9.00 - 13.008.00 - 12.00

Zakres działań pedagoga i psychologa szkolnego


 1. Zajęcia realizowane w ramach opieki psychologiczno – pedagogicznej:
  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone w ramach terapii pedagogicznej
  • warsztaty psychologiczne
  • psychoterapia indywidualna
  • zajęcia profilaktyczno – wychowawcze.
 2. Zakres obowiązków pedagoga i psychologa szkolnego:
  • diagnozowanie sytuacji psychospołecznej i opiekuńczo – wychowawczej uczniów
  • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych wobec uczniów i rodziców
  • organizowanie pomocy i wsparcia młodzieży wymagającej stałej opieki psychologiczno – pedagogicznej
  • organizowanie i realizowanie warsztatów psychoedukacyjnych oraz rozwijających umiejętności psychospołeczne (np. asertywności, motywacji, pewności siebie, komunikacji, negocjacji)
  • współpraca z innymi podmiotami szkoły działającymi na rzecz opieki i wychowania młodzieży
  • diagnozowanie i analizowanie przyczyn trudności wychowawczych
  • organizacja pomocy materialnej dla uczniów najbardziej potrzebujących
 3. Konsultacje dla rodziców:
  • wspieranie i pomoc w rozwiązaniu problemów wychowawczych
  • informowanie rodziców o możliwości korzystania z pomocy instytucji specjalistycznych w zależności od sygnalizowanego problemu.