HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2019/2020

Imię i nazwiskoPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
mgr Marzena Czech (m.czech@sztygarka.eu)
pedagog szkolny
8.30 - 13.1512.30 - 15.159.00 - 14.308.30 - 13.1510.30 - 15.00
mgr Oskar Domas (o.domas@sztygarka.eu)
psycholog szkolny
12.00 - 16.009.00 - 15.0013.00 - 17.009.00 - 15.008.45 - 10.45

Artykuły:

Sposoby redukcji stresu:Strategie efektywnego uczenia się w warunkach nauki zdalnej:Zakres działań pedagoga i psychologa szkolnego

 1. Zajęcia realizowane w ramach opieki psychologiczno – pedagogicznej:
  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone w ramach terapii pedagogicznej
  • warsztaty psychologiczne
  • psychoterapia indywidualna
  • zajęcia profilaktyczno – wychowawcze.
 2. Zakres obowiązków pedagoga i psychologa szkolnego:
  • diagnozowanie sytuacji psychospołecznej i opiekuńczo – wychowawczej uczniów
  • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych wobec uczniów i rodziców
  • organizowanie pomocy i wsparcia młodzieży wymagającej stałej opieki psychologiczno – pedagogicznej
  • organizowanie i realizowanie warsztatów psychoedukacyjnych oraz rozwijających umiejętności psychospołeczne (np. asertywności, motywacji, pewności siebie, komunikacji, negocjacji)
  • współpraca z innymi podmiotami szkoły działającymi na rzecz opieki i wychowania młodzieży
  • diagnozowanie i analizowanie przyczyn trudności wychowawczych
  • organizacja pomocy materialnej dla uczniów najbardziej potrzebujących
 3. Konsultacje dla rodziców:
  • wspieranie i pomoc w rozwiązaniu problemów wychowawczych
  • informowanie rodziców o możliwości korzystania z pomocy instytucji specjalistycznych w zależności od sygnalizowanego problemu.