Dokumenty związane z projektem:

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie.

Zał.1 do Regulaminu pn. Formularz rekrutacyjny do projektu.

Zał.2 do Regulaminu OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU.

Zał.3 do Regulaminu Wykaz szkół i branż.

Zał.4 do Regulaminu Indywidualny Plan Działania

Uczniowie zainteresowani udziałem otrzymają dokumenty w formacie WORD do wypełnienia na komputerze.

Nauczyciele koordynujący projekt:
Adam Kula- odpowiedzialny za staże, adres e-mail: a.kula@sztygarka.eu
Tomasz Szyndler - odpowiedzialny za kursy, adres e-mail: t.szyndler@sztygarka.eu