Linki do stron zawierających informację o reformie oświaty:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Broszura informacyjna "Dobra Szkoła"