DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ZSZ „SZTYGARKA”
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


Technikum nr 1, Branżowa szkoła 1 stopnia nr 3 z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej

1. 02.11.2018 r.
2. 10.01.2019r.
3. 02.05.2019r.
4. 06.05.2019r.
5. 07.05.2019r.
6. 08.05.2019r.
7. 18.06.2019r.


LICEUM DLA DOROSŁYCH, GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

1. 10.04.2019r.
2. 06.05.2019r.
3. 07.05.2019r.
4. 08.05.2019r.