SZKOŁA Z KLASĄ

Certyfikat "Szkoła z klasą" otrzymały dwie szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych "Sztygarka"

Technikum nr 1 za realizację zadań:
 1. Uczniowie w centrum uwagi
 2. Poprawiamy ocenianie z poszczególnych przedmiotów
 3. Uczeń bada świat
 4. Praca dla innych
 5. Szacunek, zaufanie, życzliwość
 6. Dostępny komputer i Internet ***
I Liceum Profilowane za realizację zadań:
 1. Jak wychować ludzi z pasją?
 2. Oceniamy tak, by pomagać się uczyć
 3. Dobry program, dobry podręcznik
 4. Praca dla innych
 5. Szkoła bez nałogów
 6. Uczniowie wchodzą do Europy

ŚLĄSKA SZKOŁA JAKOŚCI

Dnia 14 października 2005 r. wręczono nam certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości w dwóch obszarach

· opieki i wychowania

· organizacji i zarządzania.

Aby go otrzymać, szkoła nasza musiała wykazać się:

– opracowanym planem działań,

– opisanymi kryteriami spełnienia wskaźników wybranego działu,

– wdrożonym systemem działań projakościowych,

– prezentacją Księgi jakości,

– poddać się audytowi zewnętrznemu,

– uczestniczyć aktywnie w zorganizowanej wymianie doświadczeń.

Tytuł Śląska Szkoła Jakości jest przyznawany tym szkołom, które spełniają nie tylko oczekiwania społeczności, w której funkcjonują, ale również wobec których stawiane są przez władze oświatowe wysokie wymagania. Program ten zapewnił realizację przez szkołę zadań wynikających z polityki edukacyjnej państwa, dlatego przyznanie nam tytułu Śląskiej Szkoły Jakości jest dla całej społeczności szkolnej wielkim sukcesem. Przyznaje się go na okres 5 lat.