DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Jarosława Dąbrowska

WICEDYREKTOR

mgr Andrzej Wojciechowski

KIEROWNIK PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

mgr Adam Kula

KIEROWNIK ZAJĘĆ SPORTOWO – REKREACYJNO - TURYSTYCZNYCH

mgr Monika Stankiewicz

SEKRETARZ SZKOŁY

Ewa Bąk

SEKRETARIAT UCZNIOWSKI

Żaneta Janikowska

SEKRETARIAT GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH i LICEUM DLA DOROSŁYCH

Gabriela Repelewicz