DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Jarosława Dąbrowska

NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA PODCZAS NIEOBECNOŚCI

mgr Adam Kula

KIEROWNIK PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

mgr Andrzej Wojciechowski

KIEROWNIK ZAJĘĆ SPORTOWO – REKREACYJNO - TURYSTYCZNYCH

mgr Edward Kaleta

SEKRETARZ SZKOŁY

Żaneta Janikowska

SEKRETARIAT UCZNIOWSKI, SEKRETARIAT GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH i LICEUM DLA DOROSŁYCH

Gabriela Repelewicz