REALIZUJEMY PROGRAMY


eTwinning - Europejskie partnerstwo szkół

eTwinning stanowi ramę współpracy dla szkół wykorzystujących internet do projektów ze szkołami partnerskimi z innych krajów europejskich.

eTwinning jest główną akcją unijnego programu eLearning. Promuje szkolną współpracę w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oferując wsparcie, narzędzia i usługi, dzięki którym szkoły mogą w prosty sposób tworzyć krótko- i długoterminowe partnerstwa w ramach różnych dziedzin tematycznych


„Łatwiej wchodzi fach do głowy gdy jest program rozwojowy”

Uczniowie klasy trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej od 15 grudnia 2009 roku uczestniczą w programie Unijnym organizowanym przez Polski Dom Kreacji. Celem projektu „Łatwiej wchodzi fach do głowy gdy jest Program Rozwojowy” jest opracowanie i zapoczątkowanie wdrażania indywidualnych Programów Rozwojowych zawierających efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Jak wskazują badania, absolwenci szkół zawodowych nie są odpowiednio przygotowani do wejścia na rynek pracy. Jednocześnie jest to grupa, która bardzo wcześnie podejmuje pracę zawodową. W ramach wdrożenia Programów Rozwojowych, opracowanych dla szkół uczestniczących w projekcie, ich uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach poszerzających wiedzę na temat zasad funkcjonowania rynku pracy.

Program obejmuje:

Każdy z uczestników odbędzie również indywidualne konsultacje, których celem jest wzmocnienie efektów zajęć prowadzonych w ramach projektu.


SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Celem kampanii „Szkoła bez przemocy” jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

Kampania skierowana jest do szerokiej opinii publicznej, szkół - uczniów, nauczycieli i rodziców oraz instytucji związanych ze szkolnictwem - m.in. przedstawicieli administracji, organizacji pozarządowych, środowiska naukowego.


ZSZ „Sztygarka” bierze udział w Programie Edukacyjnym „ZainSTALuj się”

Program jest skierowany do uczniów szkół kształcących umiejętności techniczne oraz studentów kierunków inżynierskich.

Inicjatywa organizacji projektu powstała w ramach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami Obchodów Roku Kapitału Ludzkiego, któremu patronują Ministerstwo Pracy, Gospodarki i Rozwoju Regionalnego oraz na podstawie analizy obecnej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2007 r. jednoznacznie wskazują na brak ponad 30 tys. inżynierów oraz pracowników technicznych średniego szczebla. Dodatkowo prognozy przygotowane przez TNS OBOP na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pokazują, że za rok w Polsce będzie brakowało 55 tys., a za pięć lat – ponad 76 tys. inżynierów różnych specjalności.

Program przy wsparciu patronackim Władz Miast: Krakowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwice, Sosnowca i Świętochłowice, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej, Zespołu Szkół Zawodowych HTS w Krakowie oraz mediów, rozpoczął się w październiku 2008 r. i będzie kontynuowany przez kolejne trzy lata. Jego celem jest zbliżenie świata nauki i praktyki, pokazanie możliwości rozwoju zawodowego w branży stalowej, rozwijanie umiejętności ważnych z punktu widzenia przyszłej pracy oraz wsparcie edukacyjne studentów i uczniów zainteresowanych studiami inżynierskimi.

Założeniem działań programu jest także organizowanie spotkań z uczniami klas maturalnych, pomoc w zakresie planowania własnej drogi zawodowej, zachęcanie do dalszej edukacji, do wiązania swojej przyszłości z branżą stalową oraz wyróżnienie uczniów poprzez stypendia umożliwiające im dalszą edukację.