Z uwagi na zmianę organizacji nauki aktualny plan obowiązujący od 25.03.2020 r. dostępny jest poprzez dziennik elektroniczny: