Zawody odbywające zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych723103 - MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Kwalifikacja M.18 "Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych"


741203 - ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Kwalifikacja M.12 "Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych"


712905 MONTER ZABUDOWY i ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH w BUDOWNICTWIE
Kwalifikacja B.5 "Montaż systemów suchej zabudowy"


314202 TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Kwalifikacja R.21 „Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu”

712905 MONTER ZABUDOWY i ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH w BUDOWNICTWIE
Kwalifikacja B.6 "Wykonanie robót malarsko - tapeciarskich"


712905 MONTER ZABUDOWY i ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH w BUDOWNICTWIE
Kwalifikacja B.7 "wykonanie robót posadzkarsko - okładzinowych"


Strona internetowa warsztatów szkolnych