• Post published:10 listopada 2021
 • Post author:
You are currently viewing „PRAWA CZŁOWIEKA BLISKO NAS” – czterogodzinny warsztat dla młodzieży zorganizowany przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce

„PRAWA CZŁOWIEKA BLISKO NAS” – czterogodzinny warsztat dla młodzieży zorganizowany przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce

Celem warsztatu było:  

 • zapoznanie uczniów i uczennic z definicją praw człowieka i wartościami, jakie za nimi stoją  
 • poznanie historii konkretnych osób, które bronią praw człowieka – wybranych laureatów Nagrody im. Sacharowa, uwzględnienie roli Parlamentu Europejskiego w promowaniu i ochronie praw i wolności człowieka  
 • refleksja nad tym, dlaczego ważne jest stawanie w obronie ludzi, których prawa są łamane  
 • poznanie sposobów, za pomocą, których każdy i każda z nas może przyczynić się do obrony praw człowieka i zwiększenia świadomości o istnieniu tych praw  
 • przygotowanie się uczniów do zorganizowania spotkania z osobą, która ma szczególne zasługi w dziedzinie ochrony praw człowieka i demokracji wokół Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (przy wsparciu nauczyciela-opiekuna projektu).   Wybrane pojęcia, które pojawiły się podczas warsztatu z uczniami i uczennicami:  
 • demokracja (W jakim ustroju prawa człowieka czują się najlepiej i dlaczego? Czy większość może wszystko? Co ją ogranicza?)  
 • państwo prawa  
 • wertykalne działanie praw człowieka  
 • prawa indywidualne, uniwersalne, niezbywalne  
 • godność osobowa a godność osobista  
 • równość praw i równość przed prawem  
 • prawa a wolności.  
 Zajęcia poprowadził Pan Maciej Sopyło – doświadczony trener współpracujący z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Pracując z różnymi grupami – w tym z dziećmi i młodzieżą oraz nauczycielami i nauczycielkami – pomaga zrozumieć wagę i istotę praw człowieka oraz pokazuje, jak można działać na rzecz ich ochrony i obrony.