• Post published:4 kwietnia 2022
  • Post author:
You are currently viewing Rekordowa Lekcja Pływania

Rekordowa Lekcja Pływania

Dnia 2 kwietnia 2022r. nasza szkolna drużyna brała udział w biciu rekordu w największej lekcji pływania. Udało się zrealizować zamierzone cele.