• Post published:12 maja 2022
  • Post author:
You are currently viewing Projekcja filmowa

Projekcja filmowa

W ramach Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, który przypadł na dzień
5 Maja ,na terenie szkoły zorganizowano działania mające na celu kształtowanie postaw akceptujących osoby niepełnosprawne. Realizacja zadania ze względu na Egzaminy maturalne została przeniesiona na dzień 9 Maja. Tego dnia na auli szkolnej odbyła się projekcja filmowa dla uczniów wszystkich klas. Wyświetlony został film pt. „Nietykalni” opowiadający o zjawisku niepełnosprawności z zupełnie innej perspektywy, ukazując bardziej pozytywny obraz tego zjawiska. 
Zwieńczeniem projekcji filmowej były krótkie pisemne wypowiedzi uczniów w formie recenzji przygotowanej przez delegatów poszczególnych klas. Jury w składnie koordynatorów projekcji filmowej zdecydowało jedno głośnie, że nagroda główna, która jest wyjście do kina dla całej klasy trafia do KLASY 2KM.