• Post published:12 maja 2022
  • Post author:
You are currently viewing Spotkanie z przedstawicielami PSP

Spotkanie z przedstawicielami PSP

W dniu 26 kwietnia w ramach realizacji zadań projektu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń nasza szkołę odwiedzili przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej. 

W pierwszej części spotkania przedstawione zostały zasady postępowania w przypadku zagrożenia życia, związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Omówiono również zagadnienia związane z ochroną bezpieczeństwa obywateli. Zaakcentowano temat bezpiecznego zachowania w szkole, w domu, na ulicy, wskazano również różne źródła zagrożeń i sposoby reagowania na nie. Uczniowie mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia akcji resuscytacyjno – krążeniowej na fantomie. W drugiej części spotkania uczniowie mieli możliwość poznania budowy, wyposażenia oraz zastosowania sprzętu, który znajduje się w wozie strażackim, którym na co dzień strażacy wyjeżdżają do akcji ratujących ludzkie życie.