• Post published:26 maja 2022
  • Post author:
You are currently viewing Upiększamy teren szkoły

Upiększamy teren szkoły

Młodzież, nauczyciele i pracownicy obsługi naszej szkoły dzisiaj od samego rana zagospodarowywali teren wokół naszego szkolnego budynku. Inicjatywa na samym początku dotyczyła zasadzenia kwiatów w donicach przy pomniku, ale sadzonek wystarczyło również na szkolne skwery.  Bardzo dziękujemy wszystkim którzy się angażują, aby wokół naszej szkoły było pięknie i estetycznie.