Basen od dnia 4.09.2021 r. będzie ogólnodostępny według poniższego harmonogramu.

HARMONOGRAM PRACY BASENU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

GODZINY OGÓLNODOSTĘPNE : 

PONIEDZIAŁEK :       16:00-17:00 i 20:00-21:00 

WTOREK :                    16:00-17:00 i 20:00-21:00 

ŚRODA :                        16:00-17:00 i 20:00-21:00 

CZWARTEK :              16:00-17:00 i 20:00-21:00

PIĄTEK :                      16:00-17:00 i 20:00-21:00

SOBOTA :                     8:00-9:00 i 14:00-15:00

NIEDZIELA :               8:00-9:00 i 14:00-15:00

Wejścia na basen odbywają się o pełnych godzinach. Czas przebywania w wodzie 45 minut.

Dorośli – 7zł/45 mi

Osoby niepełnosprawne 5zł/ 45 min. godz., opiekun osoby niepełnosprawnej – wstęp wolny.

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH "SZTYGARKA"

PUNKT POBORU NIECKASYSTEM CYRKULACJI NATRYSKI
DATA BADANIA8.09.202125.08.20217.04.2021
"BADANIE FIZYKOCHEMICZNE I MIKROBIOLOGICZNE"otwórzotwórzotwórz
"PARAMETRY ODBIEGAJĄCE OD NORMY"W NORMIEW NORMIEW NORMIE
PODEJMOWANE DZIAŁANIA---

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał zbiorczą roczną ocenę wody na pływalni przy ZSZ ,,Sztygarka”

„BADANIA JAKOŚCI WODY WYKONYWANE PRZEZ LABOLATORIUM CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. W LĘDZINACH Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. W sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach./Dz.U. z 2015r., poz 2016/”

NA PODSTAWIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ WODA NA PŁYWALNI ZSZ ,,SZTYGARKA” SPEŁNIA WYMAGANIA JAKOŚCI OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 W SPRAWIE WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA PŁYWALNIACH