Basen od dnia 29.05.2021 r. będzie ogólnodostępny według poniższego harmonogramu.
Zgodnie z rozporządzeniem obowiązuje limit 16 osób na godzinę (4 osoby na jeden tor pływacki).

Harmonogram godzin ogólnodostępnych na basenie:

  • poniedziałek     16:00-16:45    20:00-20:45
  • wtorek     16:00-16:45    20:00-20:45
  • środa     16:00-16:45    20:00-20:45
  • czwartek     16:00-16:45    20:00-20:45
  • piętek     16:00-16:45  19:00-19:45    20:00-20:45
  • sobota     8:00-8:45    14:00-14:45
  • niedziela     8:00-8:45    14:00-14:45

Czas przebywania w wodzie 45 minut.

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH "SZTYGARKA"

PUNKT POBORU NIECKASYSTEM CYRKULACJI NATRYSKI
DATA BADANIA26.05.202112.05.202116.09.2019
"BADANIE FIZYKOCHEMICZNE I MIKROBIOLOGICZNE"otwórzotwórzotwórz
"PARAMETRY ODBIEGAJĄCE OD NORMY"W NORMIEW NORMIEW NORMIE
PODEJMOWANE DZIAŁANIA---

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał zbiorczą roczną ocenę wody na pływalni przy ZSZ ,,Sztygarka”

„BADANIA JAKOŚCI WODY WYKONYWANE PRZEZ LABOLATORIUM CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. W LĘDZINACH Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. W sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach./Dz.U. z 2015r., poz 2016/”

NA PODSTAWIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ WODA NA PŁYWALNI ZSZ ,,SZTYGARKA” SPEŁNIA WYMAGANIA JAKOŚCI OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 W SPRAWIE WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA PŁYWALNIACH