W związku z wprowadzonymi obostrzeniami Covid-19 od dnia 15.12.2021 na basenie obowiązują limity:

 – przy zajęciach na całości pływalni łącznie na 4 torach może przebywać 9 osób.

– w przypadku zajęć prowadzonych na części basenu (3 tory lub mniej) na 1 torze pływackim obowiązuje limit 2 osób.

Basen czynny w następujących godzinach: 

PONIEDZIAŁEK :       16:00-17:00 i  20:00-21:00

WTOREK :                   16:00-17:00 i  20:00-21:00

ŚRODA :                        16:00-17:00 i  20:00-21:00 

CZWARTEK :              16:00-17:00 i  20:00-21:00

PIĄTEK :                     16:00-17:00 i  20:00-21:00

SOBOTA:                     8:00-9:00 i  14:00-15:00

NIEDZIELA:               8:00-9:00 i  14:00-15:00 

Wejścia na basen odbywają się o pełnych godzinach. 

W związku z Covid-19 limit na pływalni wynosi 9 osób.

 Czas przebywania w wodzie 45 minut.

Dorośli – 7zł/45 mi

Osoby niepełnosprawne 5zł/ 45 min. godz., opiekun osoby niepełnosprawnej – wstęp wolny. 

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH "SZTYGARKA"

PUNKT POBORU NIECKASYSTEM CYRKULACJI NATRYSKI
DATA BADANIA22.12.202115.12.20211.12.2021
"BADANIE FIZYKOCHEMICZNE I MIKROBIOLOGICZNE"otwórzotwórzotwórz
"PARAMETRY ODBIEGAJĄCE OD NORMY"W NORMIEW NORMIEW NORMIE
PODEJMOWANE DZIAŁANIA---

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał zbiorczą roczną ocenę wody na pływalni przy ZSZ ,,Sztygarka”

„BADANIA JAKOŚCI WODY WYKONYWANE PRZEZ LABOLATORIUM CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. W LĘDZINACH Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. W sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach./Dz.U. z 2015r., poz 2016/”

NA PODSTAWIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ WODA NA PŁYWALNI ZSZ ,,SZTYGARKA” SPEŁNIA WYMAGANIA JAKOŚCI OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 W SPRAWIE WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA PŁYWALNIACH

aaaaaa