HARMONOGRAM PRACY BASENU W OKRESIE WAKACJI 2022

(Obowiązuje 30 czerwca 2022)

GODZINY OGÓLNODOSTĘPNE : 

CZWARTEK :              8:00 – 13:00, 15:00 – 17:00, 20:00 – 21:00 

(Obowiązuje od 1 lipca2022)

GODZINY OGÓLNODOSTĘPNE : 

PONIEDZIAŁEK :       8:00 – 13:00, 15.00-19.00 

WTOREK :                   8:00 – 13:00, 15.00-21.00 

ŚRODA :                       8:00 – 13:00, 15.00-19.00 

CZWARTEK :              8:00 – 13:00, 15.00-21.00 

PIĄTEK :                       8:00 – 13:00, 15.00-21.00 

Wejścia na basen odbywają się o pełnych godzinach.

Czas przebywania w wodzie 45 minut 

1.Dzieci młodzież mieszkający na terenie gminy Dąbrowa Górnicza – wstęp wolny, pozostali 5zł/45 min.

2.Dorośli – 7zł/45 min.

3. Osoby niepełnosprawne 5zł/45min. godz., opiekun osoby niepełnosprawnej – wstęp wolny.

Przerwa techniczna w związku z konserwacją basenu od 01.08.2021r. do 31.08.2021r. 

………………………………………………………………………………………………. 

Boisko szkolne w okresie wakacji otwarte codziennie

Od 9.00 do 21.00

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH "SZTYGARKA"

PUNKT POBORU NIECKASYSTEM CYRKULACJI NATRYSKI
DATA BADANIA22.06.20228.06.20221.12.2021
"BADANIE FIZYKOCHEMICZNE I MIKROBIOLOGICZNE"otwórz
otwórzotwórz
"PARAMETRY ODBIEGAJĄCE OD NORMY"W NORMIE
PODEJMOWANE DZIAŁANIA-

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał zbiorczą roczną ocenę wody na pływalni przy ZSZ ,,Sztygarka”

„BADANIA JAKOŚCI WODY WYKONYWANE PRZEZ LABOLATORIUM CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. W LĘDZINACH Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. W sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach./Dz.U. z 2015r., poz 2016/”

NA PODSTAWIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ WODA NA PŁYWALNI ZSZ ,,SZTYGARKA” SPEŁNIA WYMAGANIA JAKOŚCI OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 W SPRAWIE WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA PŁYWALNIACH