DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ZSZ „SZTYGARKA”
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Technikum nr 1, Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

1. 04.05.2020 r.
2. 05.05.2020 r.
3. 06.05.2020 r.
4. 12.06.2020 r. do odpracowania 30.05.2020 r. – Dzień Sportu
5. 22.06.2020 r.
6. 23.06.2020 r.