DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ZSZ „SZTYGARKA”
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

1. 12.11.2021 r. do odpracowania 27.11.2021

2. 22.06.2022 r.

3. 23.06.2022 r.