DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ZSZ „SZTYGARKA”
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022