W przypadku utraty świadectwa  dojrzałości, ukończenia szkoły oraz dyplomu zawodowego  sekretariat wydaje jego duplikat. Zainteresowany składa podanie według poniższego wzoru oraz potwierdzenie wpłaty za wystawienie duplikatu. Kwotę 26 zł należy wpłacić na konto 83 1560 0013 2124 4090 6000 0010.

Okres oczekiwania wynosi 2 tygodnie. Wydanie duplikatu świadectwa następuje po okazaniu dowodu osobistego.