DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Jarosława Dąbrowska

NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA PODCZAS NIEOBECNOŚCI

mgr Adam Kula

KIEROWNIK PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

mgr Andrzej Wojciechowski

KIEROWNIK ZAJĘĆ SPORTOWO – REKREACYJNO – TURYSTYCZNYCH

mgr Edward Kaleta

SEKRETARZ SZKOŁY, SEKRETARIAT UCZNIOWSKI

Żaneta Janikowska