O szkole

Zespół Szkół Zawodowych ”Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej to szkoła z tradycją sięgającą 200 lat. Wykorzystując w edukacji nowoczesne metody kształcenia oraz najnowsze zdobycze nauki nie zapominamy o chlubnej przeszłości.
Szkoła kształci w zawodach cieszących się znacznym zainteresowaniem pracodawców:
  • Technikum nr 1 – (Technik budownictwa, Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, Technik teleinformatyk, Technik spedytor)
  • Branżowej Szkole I stopnia nr 3 – (Elektromechanik pojazdów samochodowych, Mechanik pojazdów samochodowych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Magazynier – logistyk, Kierowca-mechanik)
Wizja Szkoły
W naszej szkole szczególny nacisk kładziemy na przygotowanie młodzieży do życia zawodowego, do odnalezienia się na rynku pracy oraz do uczestnictwa w życiu publicznym. Na pierwsze miejsce wysuwamy wyobraźnię, kreatywność, ekspresję twórczą i umiejętności zawodowe naszych wychowanków. Poprzez działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza uczymy naszych podopiecznych empatii, wrażliwości na krzywdę ludzką, chęci niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Staramy się, aby w naszej szkole panowała przyjazna atmosfera, aby istniały właściwe relacje między uczniem, nauczycielem i rodzicami. Nad poszanowaniem praw i godności uczniów czuwa Rzecznik Praw Ucznia wybrany w drodze demokratycznych wyborów. Dużą uwagę kierujemy na tradycje szkoły, na kształtowanie postaw patriotyzmu poprzez kontakt z kulturą, sztuką, realizację takich przedsięwzięć jak „Patriotyzm z pokolenia na pokolenie”.
Co nas wyróżnia
Spośród innych szkół wyróżnia nas bogata historia i tradycja szkoły, jesteśmy jedną z najstarszych szkół w Polsce. Placówka posiada wyjątkową i niepowtarzalną architekturę. Tym co nas wyróżnia to także specyfika szkoły. Przygotowujemy młodzież do wypełniania obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, praworządności, szacunku do dziedzictwa historycznego. Nauczyciele prowadzą zajęcia, dzięki którym nasi wychowankowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom rynku pracy. Szkoła posiada bibliotekę, liczne pracownie, laboratoria, warsztaty szkolne i ośrodek sportowy z krytym basenem. W placówce działa Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły, Szkolny Klub Wolontariusza, Klub Europejski, Koło Teatralne.
Dla szczególnie zdolnych
Jedną z form aktywizujących i promujących uczniów szczególnie zdolnych są konkursy, olimpiady, udział w znaczących uroczystościach na terenie miasta i regionu oraz europejskich projektach edukacyjnych. Wszyscy nasi podopieczni wzbogacają swój warsztat pracy i rozwijają zainteresowania naukowe i zawodowe w profesjonalnych pracowniach pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
Oferta dla uczniów z trudnościami
Dla tej grupy wychowanków organizujemy nauczanie indywidualne, zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne. Dążymy do wzmocnienia ich motywacji, wiary we własne możliwości, nagradzamy najdrobniejsze osiągnięcia. Budujemy przekonanie, że każdy uczeń może osiągnąć sukces, a odpowiednie wsparcie ze strony nauczyciela może pomóc w realizacji tych dążeń.