HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2020/2021

Imię i nazwiskoPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
mgr Marzena Czech (m.czech@sztygarka.eu)
- pedagog szkolny
11.15 - 15.158.00 - 13.008.00 - 13.0013.00 - 17.008.00 - 12.00
mgr Amanda Smucz (a.smucz@sztygarka.eu)
- psycholog szkolny
8.00 - 12.308.00 - 12.3010.00 - 14.008.00 - 12.0011.30 - 16.30

Zakres działań pedagoga i psychologa szkolnego

 1. Zajęcia realizowane w ramach opieki psychologiczno – pedagogicznej:
  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone w ramach terapii pedagogicznej
  • warsztaty psychologiczne
  • psychoterapia indywidualna
  • zajęcia profilaktyczno – wychowawcze.
 2. Zakres obowiązków pedagoga i psychologa szkolnego:
  • diagnozowanie sytuacji psychospołecznej i opiekuńczo – wychowawczej uczniów
  • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych wobec uczniów i rodziców
  • organizowanie pomocy i wsparcia młodzieży wymagającej stałej opieki psychologiczno – pedagogicznej
  • organizowanie i realizowanie warsztatów psychoedukacyjnych oraz rozwijających umiejętności psychospołeczne (np. asertywności, motywacji, pewności siebie, komunikacji, negocjacji)
  • współpraca z innymi podmiotami szkoły działającymi na rzecz opieki i wychowania młodzieży
  • diagnozowanie i analizowanie przyczyn trudności wychowawczych
  • organizacja pomocy materialnej dla uczniów najbardziej potrzebujących
 3. Konsultacje dla rodziców:
  • wspieranie i pomoc w rozwiązaniu problemów wychowawczych
  • informowanie rodziców o możliwości korzystania z pomocy instytucji specjalistycznych w zależności od sygnalizowanego problemu.