Lista osób zakwalifikowanych do staży w trzeciej rekrutacji w projekcie „Śląskie. Zawodowcy”, rok szkolny 2021/2022:

1 Marczewski Igor

2 Konieczny Piotr

3 Kaliwoda Patryk

4 Janik Kewin

5 Śpiewok Tomasz

6 Trzęsimiech Dominik

7 Wójcik Seweryn


Staż rozpocznie się w okolicy listopada 2021r., do tego czasu muszą zostać opracowane programy stażowe, przeprowadzone doradztwo zawodowe.