KONSULTACJE I ZEBRANIA Z RODZICAMI w roku szkolnym 2020/2021:

Pierwsze zebranie rodziców 3 września 2020r. godz. 16:30 – aula szkolna

22.10.2020r. – konsultacje godz. 16:30-18:00
19.11.2020r. – konsultacje godz. 16:30-18:00
Zebrania rodziców w formie zdalnej na platformie Teamsa lub na dzienniku elektronicznym 17.12.2020r godz. 17.00 (zakończenie 1 semestru)

18.03.2021r. – konsultacje z wychowawcą godz. 16:30-18:00
22.04.2021r. – konsultacje godz. 16:30-18:00

27.05.2021r. – konsultacje godz. 16:30-18:00