KONSULTACJE I ZEBRANIA Z RODZICAMI w roku szkolnym 2021/2022:

9 września 2021r:
– klasy pierwsze godzina 17:00, rozpoczęcie w auli szkolnej, następnie z wychowawcami w salach lekcyjnych
– klasy drugie i trzecie 17:30 z wychowawcami w salach lekcyjnych