KONSULTACJE I ZEBRANIA Z RODZICAMI w roku szkolnym 2021/2022:

9 września 2021r:
– klasy pierwsze godzina 17:00, rozpoczęcie w auli szkolnej, następnie z wychowawcami w salach lekcyjnych
– klasy drugie i trzecie 17:30 z wychowawcami w salach lekcyjnych
20 grudnia 2021r:
 – wszystkie klasy godzina 17:00 zebrania poprzez konto ucznia w aplikacji Teams, zaplanowane w kalendarzu ucznia przez wychowawcę (oceny proponowane na 1 semestr, sprawy różne).