Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy – programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej.

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  dla Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego– konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykaz uczestniczek-uczennic Zespołu Szkół Zawodowych „Sztygarka” zakwalifikowanych do udziału w projekcie

1. Juszczyk Aleksandra IIILM
2. Korzus Magdalena IVSG
3. Staniszewska Nicole IMZE
4. Uraczyńcow Natalia IMZE
5. Walotek Klaudia IIILM
6. Weis Roksana IILMP

Wykaz uczestników-uczniów Zespołu Szkół Zawodowych „Sztygarka” zakwalifikowanych do udziału w projekcie

1. Biegun Adam IILMP
2. Biegun Paweł IBST
3. Bielat Arkadiusz IMZE
4. Cembrzyński Fabian IIBG
5. Cybulin Łukasz IIIMPS
6. Dolewka Kacper IIMEP
7. Dolido Jakub IILMP
8. Dostał Kacper IKM
9. Galiński Szymon IILMP
10. Gawlikowski Przemysław IIILM
11. Gołębiowski Mateusz IBST
12. Groński Patryk IIIMPS
13. Homel Rafał IIBG
14. Horała Norbert IIILM
15. Jagiełło Jakub IILMP
16. Janulewicz Jarosław IIIMPS
17. Jarzyński Hubert IIILM
18. Jonda Dawid IIILM
19. Jurczyński Artur IVSG
20. Juszczyk Konrad IKM
21. Kaliwoda Patryk IKM
22. Kałun Kacper IIBG
23. Karkus Jakub IMZE
24. Kawecki Adam IIILM
25. Koper Piotr IVSG
26. Kostow Kewin IVSG
27. Krupa Oliwier IBST
28. Kuśnierz Michał IIILM
29. Kwieciński Piotr IIBG
30. Łata Szymon IMZE
31. Łukaszyński Marcin IVSG
32. Młodzik Tomasz IIIMPS
33. Nowak Patryk IIMEP
34. Pająk Kamil IMZE
35. Paliga Daniel IIILM
36. Początek Jakub IIBG
37. Przeszło Paweł IILMP
38. Siodłak Kacper IIIMPS
39. Smaczyński Szymon IVSG
40. Struzik Daniel IIILM
41. Tkacz Adrian IIILM
42. Tomicki Norbert IVSG
43. Trzęsimiech Dominik IKM
44. Uchto Karol IIMEP
45. Wawrzusiak Dorian IIILM
46. Wilk Mateusz IIMEP
47. Wodnicki Oskar IILMP
48. Wróbel Mateusz IIIMPS
49. Zawalich Oskar IIMEP
50. Żaczek Paweł IIILM

Lista rezerwowa uczestników/uczestniczek-uczniów/uczennic Zespołu Szkół Zawodowych „Sztygarka” zakwalifikowanych
do udziału w projekcie

Uczestniczki:
1. Bielawska Nicole I KM
2. Moskwa Klaudia IV SG

Uczestnicy:
1. Bańbuła Kacper II MEP
2. Chałupko Bernard III LM
3. Dudziński Bartosz I KM
4. Ferens Bartosz II LM
5. Gajewski Norbert II BG
6. Gołębiowski Norbert II LMP
7. Jarosiński Kamil II BG
8. Kmieć Kamil II LMP
9. Popczyk Kacper III LM
10. Spytkowski Amadeusz II BG
11. Sroka Jakub I MZE
12. Weis Robert I MZE
13. Wilczyński Norbert II MEP
14. Włosiński Rafał II LMP